roadbook

Roadbook and Missions

The Roadbook bundles 21 missions for collecting, exploring and creating images of the future.  These missions stimulate observations, analysis, creatvity and a critical attitude. They provide the red thread for the cultural exchange and encourage long-term thinking.

 

 

Roadbook en missies

Het Roadbook bundelt 21 missies voor het verzamelen, verkennen en creëren van toekomstbeelden. Deze missies stimuleren observatie, analyse, creativiteit en een kritische houding tegenover de vraagstukken die in het kader van het project naar voor komen. Ze vormen de rode draad doorheen de culturele uitwisseling en zetten aan tot langetermijndenken en betrokkenheid bij glokale ontwikkeling.

 

         

Subscribe to roadbook