Roadbook en missies

Het Roadbook bundelt 21 missies voor het verzamelen, verkennen en creëren van toekomstbeelden. Deze missies stimuleren observatie, analyse, creativiteit en een kritische houding tegenover de vraagstukken die in het kader van het project naar voor komen. Ze vormen de rode draad doorheen de culturele uitwisseling en zetten aan tot langetermijndenken en betrokkenheid bij glokale ontwikkeling.

         

De missies gaan van start in de voorbereidingsperiode en kunnen  afgewerkt worden na de ontmoeting in de DRCongo. Het gros van de missies wordt tijdens de interculturele uitwisseling in Katanga uitgevoerd. De deelnemers bepalen zelf de volgorde waarin ze de missies uitvoeren.

Elke missie start met een aantal oriënterende vragen en biedt ruimte voor invulling met één of meerdere beelden (foto, tekening, collage, …). Op deze manier worden toekomstvisies in het kader van Maono zowel in woord als in beeld uitgewerkt. Het tastbaar maken of visualiseren van anders abstracte of vage toekomstbeelden is een uitdaging die de aandacht scherpt. Beelden vertellen anders. Om de toekomst te verkennen is kijken en zien belangrijk, inbeelden en verbeelden.

Er zijn zeven types missies terug te vinden in het Roadbook.

Met orientatie missies leren deelnemers hun eigen verhouding tot de toekomst kennen. Ze maken een zelfportret van vandaag en één voor het jaar 02030 en gaan op zoek naar toekomstvisies op een plek waar ze zich thuis voelen, in familiekring en elders.

 

De tweede reeks missies moedigt observatie aan en wil deelnemers alert maken voor verwijzingen naar de toekomst die overal om ons heen te vinden zijn.

 

Met de constructie missies bedenken en ontwerpen deelnemers zelf, zetten ze alternatieve mogelijkheden naast elkaar en gaan ze in op hun wenselijkheid.
 

 

De specials missies laten de deelnemers toe te werken rond eigen interesses, thema’s en onderwerpen waar ze in het kader van hun studies, persoonlijke ervaring of de bezoeken tijdens de uitwisseling graag aandacht aan besteden.

 

Verkenners delen hun werk met elkaar en de buitenwereld. Ze vergelijken elkaars missies en maken combinaties. In een co-creatie proces met een kunstenaar werken ze mee aan het ontstaan en het verspreiden van een uniek toekomstbeeld.

 

Een derde van alle missies in het Roadbook nodigt uit tot het uitvoeren en noteren van een conversatie over de toekomst. In alle conversaties komen persoonlijke, lokale en globale schalen aan bod en worden positieve en negatieve mogelijkheden besproken.

 

Om het overzicht te bewaren van alle bij elkaar gebrachte informatie, ontmoetingen, bezoeken en toekomstbeelden zijn er ten slotte ook twee missies voor navigatie.

 

>>> More about Maono 02012 in Dutch

Project: